Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image

ข่าวประชาสัมพันธ์

  - ยังไม่มีข่าวในหมวดนี้ -
  Responsive image

  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
   โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
   โทรสาร : 054-466743
   E-mail : upscipark@outlook.com
   แก้ไขเว็บนี้