Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม > มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ ประจำปี 2558 (Northern Innovation Expo 2015) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ ประจำปี 2558 (Northern Innovation Expo 2015) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่


มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมจัดงาน “มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ ประจำปี 2558 (Northern Innovation Expo 2015) ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานนวัตกรรมอันเป็นผลงานที่เกิดจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งจะก่อให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มี ขีดความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการของภาคเอกชน ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการและการนำผลงานและผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงบูทนิทรรศการจากหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดกิจกรรมบนเวที การจับคู่นักลงทุน ธุรกิจเทคโนโลยี การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังพร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย โดยผลงานและผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยพะเยาที่นำไปจัดแสดงได้แก่ระบบเครื่องปั๊มความร้อนสำหรับอบแห้งข้าวและเครื่องคัดแยกเส้นใยธรรมชาติ โดย อาจารย์วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ สาขาวิชาพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระบบเตือนภัยผู้บุกรุกสำหรับที่อยู่อาศัยและสำนักงาน โดย อาจารย์บันเทิง ยานะ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชุดคัดกรองและตรวจธาลัสซีเมียกึ่งสำเร็จรูป โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี หน่วยธาลัสซีเมีย สถาบันมนุษย์พันธุศาสตร์ จักรยานสามล้อไฟฟ้า โดย ดร.สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล อาจารย์เชียงชัย แปงณีวงค์ และนางสาวรัชนีวรรณ หมั่นแสวง สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศกรรมศาสตร์ และผู้ประกอบการที่ร่วมจัดแสดงผลงานได้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว iRice โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดข้าวสร้างสุข จ.พะเยา พริกแกงแม่น้อย โดย บริษัทภาเบญฟู้ดส์จำกัด จ.เชียงราย และผลิตภัณฑ์จากลูกเดือยยี่ห้อฟันฟิน โดย ร้านบ้านแม่ยุพิน จ.น่าน
ที่มา :charunee.ma   
Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้