Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
การให้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (OIL)
 
โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (TBI)
 
โครงการการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
 
โครงการ TALENT MOBILITY
 
โครงการ Business Brotherhood
 
โลโก้อุทยานวิทยาศาสตร์

Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
    โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
    โทรสาร : 054-466743
    E-mail : upscipark@outlook.com
    แก้ไขเว็บนี้