Nulla facilisi. Sed justo dui, scelerisque ut consectetur vel.

Responsive image

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดซื้อจัดจ้าง

  บริการอุทยานวิทยาศาสตร์

  กิจกรรม UPSP

  ...
  กิจกรรม Research to Market 2018

  Read more

  ...
  โครงการ “เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

  Read more

  ...
  มหาวิทยาลัยพะเยาจับมือ 4 องค์กรภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ตามนโยบาย Thailand 4.0

  Read more

  ...
  พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทซอฟต์สแควร์ โดยบริษัทซอฟต์สแควร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด และมหาวิทยาลัยพะเยา (UP – Soft Square Smart Digital Startup Center)

  Read more

  ...
  อุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 Entrepreneurial University

  Read more

  ...
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ ธนาคารออมสิน

  Read more

  ...
  การติดตามโครงการ Talent Mobility อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2560

  Read more

  ...
  เตรียมพบกับ Co-working space แห่งแรกของมหาวิทยาลัยพะเยา

  Read more

  Responsive image

  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao Science Park (UPSP)

  • ที่อยู่ : สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 1 อาคารสำนักงาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
   โทรศัพท์ : 054-466666 ต่อ 1283
   โทรสาร : 054-466743
   E-mail : upscipark@outlook.com
   แก้ไขเว็บนี้